По тематика > Данъци > Процедури > ПРОЦЕДУРА ПО ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ПАТЕНТЕН ДАНЪК
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОЦЕДУРА ПО ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Публикувано на 12.01.2018

Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант

    Правно основание (регламент) на процедурата
Закон за местните данъци и такси, Глава втора, Раздел VI

   Цел (предназначение) на процедурата
Целта на процедурата е лицата, подлежащи на облагане с патентен данък, да посочат обстоятелствата, които имат значение за патентното облагане, да определят размера на дължимия данък, да посоча...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис