По тематика > Данъци > Процедури > ПРОЦЕДУРА ПО ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОЦЕДУРА ПО ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Публикувано на 12.01.2018

Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант

    Правно основание (регламент) на процедурата
Закон за местните данъци и такси, чл. 54, чл. 58, ал. 3 и 4, чл. 59, 60, 61, 127, чл. 128, ал. 1 и 3

   Цел (предназначение) на процедурата
Целта на процедурата е да се декларират обстоятелства, коит...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.