По тематика > Данъци > Процедури > ПРОЦЕДУРА ПО ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОЦЕДУРА ПО ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

Публикувано на 12.01.2018

Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант

    Правно основание (регламент) на процедурата
Закон за местните данъци и такси, чл. 11-18, 25, 27, 28, 123, ал. 1 и 2, чл. 127, ал. 2, чл. 128, ал. 1 и 3, § 1, т. 2 от ДР

   Цел (предназначение) на процедурата
Целта на процедурата е да се декларират обстоятелства, които имат значение за определяне на данъка върху недвижимите имоти, ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.