По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Корекции на данъчен кредит при откраднат лизингов актив
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Корекции на данъчен кредит при откраднат лизингов актив

Публикувано на 13.02.2018

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    По силата на чл. 79, ал. 1 от ЗДДС при установяване на липси на произведени, придобити или внесени стоки, за които регистрирано по закона лице е приспаднало данъчен кредит (ДК) изцяло, частично или пропорционално на използването за икономическата си дейност, лицето дължи да...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...