По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Отчитане на имоти
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Отчитане на имоти

Публикувано на 09.03.2018

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

    Въпрос: Едноличен търговец е придобил имот през 2005 г., който през 2013 г. е продаден от ЧСИ. Същият след продажбата е отписан от счетоводните регистри на ЕТ. Поради извършена неправомерна продажба на имота от ЧСИ бе заведено дело, което през 2017 г. бе спечелено и с влязло в сила съдебно решение собствеността на имота бе възстановена на ЕТ. С какви счетоводни операции следва да се заведе отново възстановеният имот в счетоводството на ЕТ, като н...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"