По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Осигуряване на гръцки гражданин, работещ в България
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Осигуряване на гръцки гражданин, работещ в България

Публикувано на 09.03.2018

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

    Въпрос: Гръцки гражданин работи по краткосрочен трудов договор в България от 13.05.2014 г. до 05.06.2014 г. (двадесет и три дни). Осигурява се по издаден от НАП служебен номер.
На 18.06.2015 г. същият гръцки гражданин започва отново работа по трудов договор в България, като през месец август 2015 г. на същия е издадено Удостоверение за продължително пребиваване в страната със срок две години. Осигуряването се извършва вече по издадения личе...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"