По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Доходът от изплатен дивидент на собственик на фирма следва да се включи в брутния му доход
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Доходът от изплатен дивидент на собственик на фирма следва да се включи в брутния му доход

Публикувано на 13.03.2018

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

    Въпрос: Следва ли доходът от изплатен дивидент на собственик на фирма да се включи в брутния му доход при издаване на бележка за помощи за детски?

   Отговор: Съгласно Закона за семейните помощи за деца за 2017 г. и правилника за прилагането му правото за получаване на семейните помощи за деца зависи от средномесечния доход на член от семейството. В заявлението декларация за отпускане на семейни помощи по чл. 7...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.