По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Счетоводно отчитане на продажбата на правото на строеж
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Счетоводно отчитане на продажбата на правото на строеж

Публикувано на 13.04.2018

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

    Физически лица прехвърлят право на строеж в полза на строителна фирма, в замяна на което тя ги обезщетява с n броя жилища, оценени от вещи лица.
Останалите жилища фирмата продава на различни клиенти по следната схема:
• Първо - продава на всеки клиент право на строеж за построяването на съответния обект (жилище, гараж).
• Второ - сключва договор за строителна услуга с всеки клиент, по силата на който фирмата изпълнител извършва ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис