По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Придобити дългови инструменти с натрупана лихва
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Придобити дългови инструменти с натрупана лихва

Публикувано на 13.04.2018

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.

    В бр. 10 от 2017 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира придобитите дългови инструменти с натрупана лихва.
Възможно е да се закупят ДЦК (респ. облигации), чиято цена да включва и натрупана, но неплатена лихва. При прилагане на МСС по смисъла на пар. 32 на МСС 18 Приходи частта от платената сума за придобития инструмент, представляваща натрупаната лихва за периода преди придобиването, следва да се отчете от...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис