По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Нови моменти, свързани с регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Нови моменти, свързани с регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС

Публикувано на 09.03.2018

Ивайло Кондарев, данъчен консултант

    В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои са новите моменти, свързани с регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС?
Налице са няколко такива изменения и допълнения в закона.
На първо място, ще посочим въведената нова хипотеза за задължителна регистрация. По-точно казано, става дума за изискване за регистрация при надхвърляне на облагаемия оборот от 50 ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"