По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2018 г. > Данъчни облекчения за доходи на ЕТ и поредност на тяхното приспадане
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Данъчни облекчения за доходи на ЕТ и поредност на тяхното приспадане

Публикувано на 13.03.2018

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Важна особеност, свързана с декларирането и данъчното третиране на доходите от стопанска дейност на физическите лица, регистрирани като ЕТ и/или лица, нерегистрирани като търговци, но получаващи доходи от дейности, които ги квалифицират като такива по смисъла на Търговския закон (ТЗ), е съчетаването на разпоредби на ЗКПО...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"