По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 години
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 години

Публикувано на 15.05.2018

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    След 2 месеца изтича отпускът ми за гледане на дете до 2 г. Мога ли да използвам полагащия ми се неплатен отпуск 6 месеца и 5 месеца със съгласие на бащата, който работи на трудов договор в чужбина? Необходимо ли е преди неплатения отпуск да използвам натрупания по време на майчинството платен отпуск?

   В съответствие с чл. 167а, ал. 1 от КТ след навършване на двегодишна възраст от детето всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Със съгласието на другия родител (осиновител) може да се ползва и до 5 месеца полагащият му се неплатен отпуск.
За да има право на отпуски по Кодекса на труда, съответното лице трябва да работи по трудови или по служебни правоотношения по реда на българските закони. В случая от запитването бащата работи по трудов договор в чужбина. Поради това той няма право на отпуски по Кодекса на труда, включително на неплатен отпуск по чл. 167 от КТ, част от който да преотстъпи на майката.
Няма пречка отпускът по чл. 167а от КТ да се ползва, преди да се ползва платеният годишен отпуск, натрупан по време на майчинството.