По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Изплащане на дивиденти
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Изплащане на дивиденти

Публикувано на 15.05.2018

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Въпрос: С протокол на общото събрание разпределям 10 000,00 (десет хиляди) лв. дивидент. Изплащам 9500 (девет хиляди и петстотин) лв. по каса. Съставям следните счетоводни операции:
122/493 разчети със собственици 10 000 лв.
493/451 разчети с данък дивидент 500 лв.
493/501 9500 лв.
Влизам ли в противоречие с наредбата за разплащания в брой?

   Отговор: В чл. 3...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис