По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Изплащане на дивиденти
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Изплащане на дивиденти

Публикувано на 15.05.2018

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Въпрос: С протокол на общото събрание разпределям 10 000,00 (десет хиляди) лв. дивидент. Изплащам 9500 (девет хиляди и петстотин) лв. по каса. Съставям следните счетоводни операции:
122/493 разчети със собственици 10 000 лв.
493/451 разчети с данък дивидент 500 лв.
493/501 9500 лв.
Влизам ли в противоречие с наредбата за разплащания в брой?

   Отговор: В чл. 3...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...