По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Доставки, обложени по специалния ред на маржа
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Доставки, обложени по специалния ред на маржа

Публикувано на 15.05.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС в България, е подала уведомление до НАП, че ще прилага режима на маржа. Купува лек автомобил от италианска фирма, рег. по ДДС в Италия - дилър на стоки втора употреба. Заприходява стоката без право на данъчен кредит. Не е платен ДДС на маржа, тъй като стоката не е продадена все още. В нарушение ли сме в този случай?

   Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 144, ал. 3 от ЗДДС данъкът за доставки по чл. 143 става изискуем на последния ден от данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие за доставката. На основание ал. 2 от същия член за доставките, обложени по специялния ред на маржа, тя възниква по общия ред. При облагането на доставките по специалния ред на глава 17 начисляването на ДДС се извършва с издаването на протокол (чл. 144, ал. 4 ЗДДС). Това следва да става в края на всеки данъчен период, като протоколът включва информацията, посочена в чл. 90, ал. 2 от правилника.
Следователно, ако данъчният период, в който сте придобили въпросния автомобил, е изтекъл и не сте начислила данък за придобиването му, сте в нарушение.