По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Промени в Наредба № Н-8
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Промени в Наредба № Н-8

Публикувано на 13.04.2018

Красимира Атанасова, юрист

    В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда промените в Наредба № Н-8.
В ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наред­ба N° Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържание­то, сроковете, начина и реда за подаване и съхра­нение на данни от работодателите, осигурите­лите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8).
Доколко...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис