По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Промени в КСО, свързани с осигуряването
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Промени в КСО, свързани с осигуряването

Публикувано на 13.04.2018

Красимира Атанасова, юрист

    В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са промените в КСО, свързани с осигуряването?
Със ЗБДОО за 2018 г. по традиция се правят изменения и допълнения в КСО. Голяма част от тях, в сила от 01.01.2...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"