По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Отпаднало правно основание за наредба
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Отпаднало правно основание за наредба

Публикувано на 12.06.2018

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    В сила ли е Наредба 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, при положение че е отменено правното основание за нея (чл. 62, ал. 2 от КТ)?

   В съответствие с действащата ал. 7 на чл. 62 от КТ документите, които са необходими за сключване на трудовия договор, се определят от министъра на труда и социалната политика. Това се прави с Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор. Нейното действие не е спряно въпреки отпадането на посоченото в нея правно основание, тъй като посочената ал. 7 от има същото съдържание и правно действие.