По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Осигуряване на упражняващ свободна професия пенсионер
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Осигуряване на упражняващ свободна професия пенсионер

Публикувано на 12.06.2018

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване

    Нотариус - осигуряващ се на прага 2600 лв. като свободна професия, се пенсионира и продължава да упражнява дейност като нотариус. Какви осигуровки следва да внася - само за здравно или за всички фондове и на каква база 510 лв. или 2600 лв., при положение че приходите му за годината са над 2600 месечно и ако следва да внася здравна осигуровка върху 510 лв., то трябва ли да изравнява здравни осигуровки на годишна база?

   Упражняващият свободна професия пенсионер, когато продължава да упражнява дейност след пенсионирането, може по свое желание да се осигурява за фондовете на ДОО, но подлежи на задължително здравно осигуряване. Размерът на осигурителната вноска за здравно осигуряване за самоосигуряващите се лица през 2018 г. е 8%.
Ако пенсионерът не желае да се осигурява за фондовете на ДОО, за здравно осигуряване може през годината да внася авансово осигурителни вноски за здравно осигуряване минимум върху 510 лв. Самоосигуряващите се лица през годината внасят авансово осигурителни вноски върху избран месечен осигурителен доход, който не може да бъде по-малък от минималния, както и по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година - между 510 лв. и 2600 лв.
За да заплати осигурителни вноски върху реално получените доходи от трудова дейност, самоосигуряващото се лице определя окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход. Това става на база на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица, която се подава на основание чл. 50 от ЗДДФЛ - справка за окончателния размер на осигурителния доход (Таблица 2 е за здравно осигуряване). Ако лицето се осигурява само за здравно осигуряване, изравнява осигурителния си доход само за здравно осигуряване.