По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Осигуряване на упражняващ свободна професия пенсионер
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Осигуряване на упражняващ свободна професия пенсионер

Публикувано на 12.06.2018

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване

    Нотариус - осигуряващ се на прага 2600 лв. като свободна професия, се пенсионира и продължава да упражнява дейност като нотариус. Какви осигуровки следва да внася - само за здравно или за всички фондове и на каква база 510 лв. или 2600 лв., при положение че приходите му за годината са над 2600 месечно и ако следва да внася здравна осигуровка върху 510 лв., то трябва ли да изравнява здравни осигуровки на годишна база?

   Упраж...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.