По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Промяна на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Промяна на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Публикувано на 12.06.2018

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    В трудовия ми договор е предвидено допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в размер 0,6% за всяка година. Имам 22 години трудов стаж. Без никаква промяна на трудовите задължения от началото на годината работодателят ми промени длъжностното наименование и не ми начислява никакъв клас, понеже нямам стаж на тази длъжност. Прав ли е?

   В съответствие с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности.
Както се вижда, преназначаването на друга длъжност не дава основание на работодателя едностранно да измени процента на получаваното допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Ако е така, работодателят е допуснал нарушение на трудовото законодателство, за което работникът или служителят има право по своя преценка:
• да отправи иск в съда за защита на нарушените си трудови права;
• да сигнализира съответната инспекция по труда за търсене отговорност на работодателя;
• да прекрати трудовия договор без предизвестие на основание чл. 327, ал. 1, т. 3 от КТ.