По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Формиране на облагаем оборот за задължителна регистрация
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Формиране на облагаем оборот за задължителна регистрация

Публикувано на 12.06.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Фирма, на която водя счетоводството, се занимава със следните дейности:
- валутно бюро - обмяна на валута;
- получава комисиона за възнаграждения от „Изипей” за парични преводи;
- получава комисионно за парични преводи – „ФК КЕШ Експрес Сървис” ЕООД.
Формира ли се облагаем оборот за регистрация по ДДС и от кои дейности? При достигане на оборот 50 000 лева трябва ли да се регистрира по ДДС?

   Отговор: Дейността, която извършва фирмата ви, попада в обхвата на дейностите, при които на основание чл. 46, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗДДС възникват доставки освободени от облагане. Независимо от това по силата на чл. 96, ал. 2, т. 2 от закона при това се формира облагаем оборот за задължителна регистрация. Това означава, че при достигане на оборот от 50 000 лв. фирмата ви следва да се регистрира за целите на облагането.