По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Формуляр А1 за работа в чужбина
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Формуляр А1 за работа в чужбина

Публикувано на 12.06.2018

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

    Въпрос: Българско ООД с 6 (шестима) съдружници сключва договор с белгийска фирма за извършване на услуга в Белгия за срок, по-дълъг от един месец. В България шестимата съдружници се осигуряват като самоосигуряващи се лица. За извършване на дейността в Белгия дължим ли допълнителни осигуровки и в какъв размер?

   Отговор: След присъединяването на България към ЕС по отношение на българските граждани се прилагат регламентите за ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.