По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2018 г. > Данъчното облекчение за инвалидност и срок на валидност на ТЕЛК
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Данъчното облекчение за инвалидност и срок на валидност на ТЕЛК

Публикувано на 10.07.2018

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Законът за облагане доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) дава право на лицата с намалена работоспособност, оценена от упълномощените за целта лекарски комисии (ТЕЛК) на 50 и над 50 на сто, да ползват данъчни облекчения за доходите си, подлежащи на облагане по реда на закона. Съг...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"