По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Задочно обучение по време на отпуск поради майчинство
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Задочно обучение по време на отпуск поради майчинство

Публикувано на 10.07.2018

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Служителка в отпуск по майчинство със съгласието на работодателя започва задочно обучение. Има ли право на платен учебен отпуск по чл. 169 от КТ? В какъв размер ще бъде този отпуск, ако служителката взима една учебна година за 6 календарни месеца - от м. октомври до м. април следващата година?

   В съответствие с чл. 169, ал. 1 от КТ работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен целеви учебен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година, който се ползва за посещение на учебни занятия и за подготовка и явяване на изпити.
Няма пречка със съгласието на работодателя служителката да се обучава задочно през време на отпуска за майчинство и да ползва платения учебен отпуск по чл. 169 от КТ вместо отпуска поради майчинство. Както стана дума, този отпуск се полага за една учебна година, независимо за колко календарни месеца се провежда обучението. За да докаже, че е ползвала отпуска целесъобразно, служителката трябва да представи пред работодателя студентска (ученическа) книжка или друг удостоверителен документ от учебното заведение.