По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Новите платежни услуги по иницииране на плащане и предоставяне на информация за сметка
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Новите платежни услуги по иницииране на плащане и предоставяне на информация за сметка

Публикувано на 12.06.2018

Велко ДЖИЛИЗОВ – юрист

    Новият Закон за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 20/2018 г.), който в основната си част влезе в сила, считано от 06.03.2018 г. (§ 28 ЗПУПС), въвежда в българското закон...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.