По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Изменение на основната заплата
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Изменение на основната заплата

Публикувано на 10.08.2018

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Служителка е уговорила увеличение на работната заплата от 01.09.2017 г., а излиза в платен отпуск от 03.09.2017 г. Начисляването на отпуска му на каква база ще бъде - върху старата или новата заплата?

   Когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор или вътрешен акт на работодателя от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.