По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Предизвестие за прекратяване на трудов договор по време на болнични
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Предизвестие за прекратяване на трудов договор по време на болнични

Публикувано на 10.08.2018

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Може ли по време на болничен да се подаде заявление за напускане и откога започва да тече срокът на предизвестие? Ако лицето е подало писмено предизвестие, когато е на работа и след 2 дни си вземе болничен лист, течи ли срокът на предизвестие по време на болничния, или той се удължава с дните на болничния?

   По време на отпуск поради временна неработоспособност трудовото правоотношение се запазва. Поради това няма пречка по време на такъв отпуск работникът или служителят да подаде заявление за напускане с предизвестие по реда и в сроковете по чл. 326 от КТ. Срокът на предизвестие се определя в трудовия договор и е еднакъв за двете страни. Ако работникът или служителят е излязъл в отпуск по болест и тогава подаде предизвестието за уволнение, неговият срок започва да тече не от момента на получаването му от работодателя, а от датата на връщане на работа на работника или служителя. Но ако заявлението за напускане е подадено през време на работа и след това лицето излезе в отпуск по болест, предизвестието започва да тече от датата на получаването му от работодателя и не се удължава с дните в отпуск по болест.