По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Приходи и разходи на ЕТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Приходи и разходи на ЕТ

Публикувано на 10.08.2018

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

    Въпрос: Физическо лице, собственик на ЕТ, претърпява ПТП. Проведено е продължително и скъпо струващо лечение. Могат ли разходите по заведеното гражданско дело срещу застрахователя да бъдат отчетени като разходи за ЕТ и ако могат, какви условия трябва да бъдат спазени?

   Отговор: Доколкото предприятието на едноличния търговец е правна форма, посредством която физическото лице осъществява търговски сделки и имайки предвид, че ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.