По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Приходи и разходи на ЕТ
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Приходи и разходи на ЕТ

Публикувано на 10.08.2018

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

    Въпрос: Физическо лице, собственик на ЕТ, претърпява ПТП. Проведено е продължително и скъпо струващо лечение. Могат ли разходите по заведеното гражданско дело срещу застрахователя да бъдат отчетени като разходи за ЕТ и ако могат, какви условия трябва да бъдат спазени?

   Отговор: Доколкото предприятието на едноличния търговец е правна форма, посредством която физическото лице осъществява търговски сделки и имайки предвид, че посредством създаването на предприятието на едноличния търговец не възниква нов правен субект, то считаме, че разходите по заведеното гражданско дело от страна на физическото лице срещу застрахователя, където страни по делото са физическото лице и съответната застрахователна компания, няма как да бъдат причислени като разходи на предприятието на едноличния търговец, а същите си остават като разходи на самото физическо лице. По подобен начин приходите, които биха възникнали в резултат на съдебното решение ще бъдат приходи на самото физическо лице, а не на неговото предприятие на едноличен търговец.