По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2018 г. > Облагане на дохода и осигуряване на лице с двойно гражданство
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Облагане на дохода и осигуряване на лице с двойно гражданство

Публикувано на 10.08.2018

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

    Въпрос: Българска фирма предстои да сключи граждански договор с българин, който живее постоянно в Германия. Изпълнителят по договора работи и е осигурен на постоянен трудов договор в Германия и е с постоянно местоживеене в Германия. Предметът на гражданския договор е консултантски услуги и посредничество при договаряне с клиенти, което лицето ще извършва за българската фирма от Германия.
В този случай българската фирма дължи ли и ако да, ка...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.