По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Суми, заплащани вместо командировъчни дневни пари съгласно § 3 от ДР от ПМС № 133/14.07.1993 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Суми, заплащани вместо командировъчни дневни пари съгласно § 3 от ДР от ПМС № 133/14.07.1993 г.

Публикувано на 10.08.2018

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Въпрос: Сумата, която заплащаме на наш шофьор, е в размер не по-малко от 0,0035 лв. на всеки пропътуван километър съгласно § 3 от ДР от ПМС № 133/14.07.1993 г., които са вместо командировъчни дневни пари. Съгласно чл. 1, ал. 8, т. 1 от НЕВДПОВ не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху дневните пари при командировка до двукратния им размер, определен в нормативен акт, пътните и квартирните пари при командировка или заместващите ги възнаг...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.