По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Коригиране на грешки
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Коригиране на грешки

Публикувано на 14.09.2018

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

    Въпрос: Юридическо лице с нестопанска цел не извършва стопанска дейност. Дейността му се изразява в предоставяне на социални услуги. Юридическото лице с нестопанска цел се издържа от дарения от частни физически лица, както и от участия в програми за подпомагане, финансирани от държавния бюджет. Проблемът е, че касовата наличност е 238 000 лева, които, разбира се, не са налични. Основните разходи са за храна, медикаменти, както и изплатени хонорар...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.