По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Отчитане на неплатения отпуск
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Отчитане на неплатения отпуск

Публикувано на 14.09.2018

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Как се отчита неплатеният отпуск по чл. 160 от КТ - в работни или в календарни дни?

   Както всеки друг отпуск по Кодекса на труда, неплатеният отпуск по чл. 160 от КТ се ползва от дата до дата, тоест в календарни дни. От друга страна, в чл. 160, ал. 3 от КТ е посочено, че неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет. От този текст се прави изводът, че този отпуск се отчита в работни дни.