По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Доставки на стоки на физически лица чрез търговски обекти на територията на Гърция
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Доставки на стоки на физически лица чрез търговски обекти на територията на Гърция

Публикувано на 14.09.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Нашата фирма е регистрирана по ДДС, продава нехранителни стоки. Искаме да продаваме наши стоки на сергия на открит пазар в гръцките градове. Каква е тази сделка за целите на ДДС? Къде е мястото на изпълнение на сделката, след като фирмата ще продава на физически лица в Гърция?

   Съгласно посочените обстоятелства фирмата ви възнамерява да осъществява доставки на стоки на физически лица чрез търговски обекти (сергии) на терито...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.