По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Изчисляване на парично обезщетение при бременност и раждане до 410 календарни дни
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Изчисляване на парично обезщетение при бременност и раждане до 410 календарни дни

Публикувано на 14.09.2018

Красимира Гергева, консултант

    В бр. 5 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Гергева, консултант, представя темата за изчисляване на паричните обезщетения при бременност, раждане и майчинство.
Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица внесени осигурителни ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.