По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2018 г. > Облагане на доход от наем на лице, живеещо във Великобритания
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Облагане на доход от наем на лице, живеещо във Великобритания

Публикувано на 09.10.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Физическо лице, български гражданин, през 2017 г. работи и пребивава през цялата година в Англия. Там е заедно със своето семейство, като съпругата му също работи и се осигурява съгласно местното законодателство. Децата му учат там. През 2017 г. е отдаван под наем апартамент (съпружеска имуществена собственост) в България за периода м.01-м.07. През 2018 г. закупуват жилище в Англия. Какво е облагането на лицата за 2017 г.? Жилището, което...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.