По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Не е възможно едно и също физическо лице да бъде едновременно и работодател, и нает от него по трудов договор работник или служител в същото дружество
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Не е възможно едно и също физическо лице да бъде едновременно и работодател, и нает от него по трудов договор работник или служител в същото дружество

Публикувано на 19.10.2018

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Въпрос: Фирма ООД има двама собственици, които не са вписани като управители. Фирмата има вписани две лица управители, които не са собственици, по договори за управление и контрол. Предвижда се евентуално единият управител да извършва и друга трудова дейност във фирмата, може ли да бъде назначен едновременно с ДУК и по трудов договор за извършването на другия вид трудова дейност, в случай че може, той сам ли си подписва трудовия договор и като служител, и като управител?

   Отговор: Няма пречка управителят на търговско дружество освен управлението на дружеството да полага в него и друг вид трудова дейност. Тази дейност следва да се уреди с писмен договор, в това число и с трудов договор по Кодекса на труда, ако са налице трудови отношения. Но не е възможно едно и също физическо лице да бъде едновременно и работодател, и нает от него по трудов договор работник или служител в същото дружество.
В конкретния случай единият управител може да управлява дейности от дружеството и в същото време да работи в него и по трудов договор. Но страна по такъв трудов договор е търговското дружество, което трябва да бъде представлявано и управлявано от другия управител.