По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Счетоводно отчитане и представяне във финансовите отчети на дълготрайните материални активи
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Счетоводно отчитане и представяне във финансовите отчети на дълготрайните материални активи

Публикувано на 05.10.2018

Христо Досев, д.е.с.

    В бр. 7 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане и представяне във финансовите отчети на дълготрайните материални активи?
СС 16 Дълготрайни материални активи е счетоводният стандарт от комплекта НСС, който има за цел да определи основните изисквания за счетоводното отчитане и представяне във финансовите отчети на дълготрайните материални активи. Извън обхва...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.