По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Едностранно увеличение на трудовото възнаграждение на работника или служителя от работодателя
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Едностранно увеличение на трудовото възнаграждение на работника или служителя от работодателя

Публикувано на 09.11.2018

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Въпрос: Българско дружество увеличава основната заплата на служител от следващия месец въз основа решение на управителя. Съществува ли нормативно изискване документът, с който се увеличава възнаграждението, да бъде подписан и от двете страни (управител и служител), или е достатъчно под формата на заповед да се подпише само от управителя?

   Отговор: Условията по трудовото правоотношение се определят с трудовия договор и могат да се изменят само по взаимно писмено съгласие на страните. Изключение от този принцип е разпоредбата на чл. 118, ал. 3 от КТ. Работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя, без за това да е необходимо изричното писмено съгласие на лицето. Тази разпоредба не дава право на работодателя едностранно да намали възнаграждението на работника или служителя.
В случая от запитването увеличението на трудовото възнаграждение на служителя може да стане с едностранна заповед на работодателя на основание чл. 118, ал. 3 от КТ.