По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Едностранно увеличение на трудовото възнаграждение на работника или служителя от работодателя
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Едностранно увеличение на трудовото възнаграждение на работника или служителя от работодателя

Публикувано на 09.11.2018

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Въпрос: Българско дружество увеличава основната заплата на служител от следващия месец въз основа решение на управителя. Съществува ли нормативно изискване документът, с който се увеличава възнаграждението, да бъде подписан и от двете страни (управител и служител), или е достатъчно под формата на заповед да се подпише само от управителя?

   Отговор: Условията по трудовото правоотношение се определят с трудовия договор и могат...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.