По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Прехвърляне на товарен автомобил от лизингодател на трето лице
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Прехвърляне на товарен автомобил от лизингодател на трето лице

Публикувано на 16.11.2018

Отговаря Иван СИМОВ - д.е.с.

    Сключен е договор за финансов лизинг на товарен автомобил от 2013 г. с първоначална вноска и финансирана част за 60 месеца. Лизинговата компания е издавала всеки месец фактури за главници и лихви съгласно погасителен план, на които е ползван данъчен кредит по ЗДДС. Товарният автомобил е заведен като актив. Лизингополучателят желае да преотстъпи правото за придобиване на собствеността върху превозното средство на трето лице с тристранно споразумен...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.