По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Трудов договор с пенсионер
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Трудов договор с пенсионер

Публикувано на 16.11.2018

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

    Моля да ми отговорите на какво основание може да се сключва трудов договор с пенсионер?

   След отмяната на чл. 72 от Кодекса на труда (КТ) трудов договор с лице, което е пенсионер, се сключва съгласно действащите разпоредби на Кодекса на труда...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.