По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Определяне на периода на ползване на платен годишен отпуск от работника или служителя
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Определяне на периода на ползване на платен годишен отпуск от работника или служителя

Публикувано на 16.11.2018

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право

    Какъв е редът за ползване на платен годишен отпуск след отказ на работодателя да го разреши до края на календарната година, за която се отнася?

   Когато работникът или служителят има отложен платен годишен отпуск от предходна календарна година и работодателят не е осигурил ползването му през първите 6 месеца на следващата година, той придобива правото сам да определи периода на ползване, като уведоми за това писмено работода...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.