По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Нова Наредба за избор на осигуряване
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Нова Наредба за избор на осигуряване

Публикувано на 09.10.2018

Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване

    В ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г., е публикувана Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителни осигурителни вноски, вноските за Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация, в сила от 24.08.2018 г.
Старата наредба със сходно заглавие беше отменена от Върховния административен съд по съображения за допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, ур...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.