По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Осигуряване на пенсионер със сключен втори граждански договор
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Осигуряване на пенсионер със сключен втори граждански договор

Публикувано на 30.11.2018

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване

    Въпросът ми е свързан с осигуряване на пенсионер на граждански договор, собственик на фирма (където се осигурява като СОЛ). Лицето има сключен и друг граждански договор. Т.е. нашият се явява втори. 
Хонорарът в дружеството след приспадане на НПР надвишава МРЗ. Не желае да внася ДОО. Възниква ли задължение за вноски по ЗО?

   Съгласно чл. 1, ал. 6 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лице и на...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.