По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Прекратяване на трудовия договор с предизвестие
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Прекратяване на трудовия договор с предизвестие

Публикувано на 16.11.2018

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На лице придобило право на пенсия е връчено едномесечно предизвестие. 30-те дни изтичат в петък включително, от кога следва да го освободим лицето от събота или от понеделник ?

   Съгласно чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.