По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Ползване на продължителен неплатен отпуск
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Ползване на продължителен неплатен отпуск

Публикувано на 04.12.2018

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Служител си е използвал платения отпуск и след него - неплатен отпуск една година. Иска отново неплатен отпуск. Може ли да се прекрати трудовият му договор, или сме длъжни да му разрешим неплатен отпуск?

   Съгласно чл. 160, ал. 1 от КТ по искане на работника или служителя работодателят може да му разреши неплатен отпуск, независимо от това дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. Както е видно от разпоредбата, неплатеният отпуск се разрешава по искане на работника или служителя. Право на работодателя е да прецени дали да разреши този вид отпуск по исканите време и размер. Работодателят не може да предостави този вид отпуск на работника/служителя, без да е направено искане за него.
В нормативната уредба няма ограничения за продължителността на неплатения отпуск, който работодателят може да разреши.
Прекратяването на трудовия договор може да стане само на предвидените в Кодекса на труда правни основания. Искането на работника или служителя за ползване на продължителен неплатен отпуск не дава на работодателя основание за уволнение.