По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Ползване на продължителен неплатен отпуск
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Ползване на продължителен неплатен отпуск

Публикувано на 04.12.2018

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Служител си е използвал платения отпуск и след него - неплатен отпуск една година. Иска отново неплатен отпуск. Може ли да се прекрати трудовият му договор, или сме длъжни да му разрешим неплатен отпуск?

   Съгласно чл. 160, ал. 1 от КТ по искане на работн...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.