По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на безсрочен трудов договор
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на безсрочен трудов договор

Публикувано на 07.12.2018

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Служител е приет в редовна форма на обучение и прекратява безсрочния си трудов договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 6 от КТ. Има ли право на обезщетение за временна неработоспособност, настъпила след прекратяване на трудовия договор?

   В случая става дума за прекратяване на безсрочен трудов договор. От 01.01.2018 г. лицето няма право на парично обезщетение при временната неработоспособност поради общо заболяване, настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, тъй като е отменена разпоредбата на чл. 42, ал. 2 от КСО. Но ако временната неработоспособност е настъпила преди прекратяването на безсрочното трудово правоотношение, лицето има право да получи парично обезщетение до изтичане на периода на временната неработоспособност, посочен в болничния лист (чл. 42, ал. 1 от КСО).