По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Кога търговската отстъпка се включва и кога не се включва в данъчната основа по ЗДДС
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Кога търговската отстъпка се включва и кога не се включва в данъчната основа по ЗДДС

Публикувано на 04.12.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Получихме фактура от ЕС - Германия, за доставка на хранителни стоки на стойност 1200,00 евро. Отдолу под цената е посочено, че ако стойността на фактурата се плати до определен срок, стойността на фактурата да се счита 1000,00 евро. Има ли приложение тук чл. 18, ал. 1, 2 или 3 на ППЗДДС...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.