По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Здравно осигуряване при работа по граждански договор
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Здравно осигуряване при работа по граждански договор

Публикувано на 04.12.2018

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване

    Бих желала да разгледате хипотезата пенсионер, но лицето не е СОЛ, има хонорари от други извънтрудови правоотношения. Хонорарът във второто дружество след приспадане на НПР е по нисък от МРЗ - дължим ли ЗО вноски?

   Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО л...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.